Witamy w systemie zgłoszeń IT assistance

Aby usprawnić zgłoszenia dotyczące wsparcia IT i lepiej je obsłużyć, korzystamy z systemu zgłoszeń. Każda prośba o wsparcie ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego możesz użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy kompletne archiwa i historię wszystkich Twoich próśb o wsparcie. Do wysłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.